SKORSTEN. FAST MONTERAD
är den bästa lösningen och den mest användarvänliga.


Höjdskillnaden mellan kök och genomföring bör vara minst 0.5m i vertikalled.

Bra för fötter, skot och linor på däck vid detta utförande av skorsten.

Skorsten 215-0 ingår i köpet.Äldre utförande av locket


Exempel på montering av fast skorsten i däcket på båt S 30
och tips för utförandet


1. Kryss där genomföringen ska göras.

2. Hålet borras med hålsåg Ř 51 mm. Borra långsamt använd kraftig maskin och kyl med T-sprit.

3. Borrningen i däcket är klar, återstår borrning genom innertak.

4. Borrningen genom innertaket sker inifrån. Borrningen ska alltid göras från båda hållen för att få snyggaste resultat.

5. Hålet är klart. Montera Skorstenen 215-0, täta väl med foglim/silikon,
skruva fast.

6. Däcksgenomföringen på plats.

7. Trä på avgasslangen, slangklämma vid genomföringen oftast onödig.

8. Värmaren på båtens kök.

9. Värmaren klar att användas eller att stuva undan, i sin förvaringsbag.


Installation i trimaran typ GEPARD

1.   Hål borrat och genomföringen på plats.
Se även utförligare beskrivning” Skorsten i däck på båt typ S30”.

2.   PAN2000 på spisen med avgasslangen påträdd. Slangen tätar väl mot värmarens och skorstens stos, varför slangklämma kan undvaras.

3.   Skorsten 215-0, visad vid pilen.

  

Klart att starta.


Läs först: INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING.
Anslut till 12V ( Obs vid omkastad polaritet går inte fläkten )
Oavsett hur kallt det är får båtens luftintag aldrig täppas till.www.pan2000.se